महाराष्ट्रातील अभयारण्ये

🔴 महाराष्ट्रातील अभयारण्ये 🔴

 ▪️नरनाळा – अकोला
 ▪️टिपेश्वर -यवतमाळ ▪️
येडशी रामलिंग – उस्मानाबाद 
 ▪️अनेर – धुळे, नंदुरबार
 ▪️अंधेरी – चंद्रपूर ▪️औट्रमघाट – जळगांव
 ▪️कर्नाळा – रायगड 
 ▪️कळसूबाई – अहमदनगर
 ▪️काटेपूर्णा – अकोला 
 ▪️किनवट – नांदेड,यवतमाळ
 ▪️कोयना – सातारा 
 ▪️कोळकाज – अमरावती 
 ▪️गौताळा औट्रमघाट – औरंगाबाद, जळगांव
 ▪️चांदोली – सांगली, कोल्हापूर 
 ▪️चपराला – गडचिरोली 
 ▪️जायकवाडी – औरंगाबाद 
 ▪️ढाकणा कोळकाज – अमरावती
 ▪️ताडोबा – चंद्रपूर
 ▪️तानसा – ठाणे
 ▪️देऊळगांव रेहेकुरी – अहमदनगर 
 ▪️नवेगांव – भंडारा 
 ▪️नागझिरा – भंडारा 
 ▪️नांदूर मध्यमेश्वर – नाशिक 
 ▪️नानज – सोलापूर 
 ▪️पेंच – नागपूर
 ▪️पैनगंगा – यवतमाळ, नांदेड
 ▪️फणसाड – रायगड 
 ▪️बोर – वर्धा
 ▪️बोरीवली(संजय गांधी) – मुंबई 
 ▪️भिमाशंकर – पुणे, ठाणे
 ▪️मालवण – सिंधुदुर्ग 
 ▪️माळढोक – अहमदनगर, सोलापूर 
 ▪️माहीम – मुंबई ▪️मुळा-मुठा – पुणे 
 ▪️मेळघाट – अमरावती 
 ▪️यावल – जळगांव 
 ▪️राधानगरी – कोल्हापूर
 ▪️रेहेकुरी – अहमदनगर 
 ▪️सागरेश्वर – सांगली

Leave a Comment

en_USEnglish