लठ्ठपणाची कारणे

            *    लठ्ठपणाची  कारणे    *  – प्रत्येकीच्या जीवनात वयाच्या २५ ते ५० या वयोवर्षाच्या दरम्यान वजनात होणारी वाढ . ही कायमची असते . एकाच वयोगटातील स्रियांच शरीरातील चरबीचे प्रमाण वाढून ठराविक प्रमाणाहून १० टक्के वा त्याहून वाढले , तर अशा शरीरस्थितीस लठ्ठपणा म्हणता येईल .   लठ्ठपणाची कारणे  :-  … Read more

en_USEnglish