स्रीचे सौंदर्य

                       *   स्रीचे सौंदर्य   *  १ . कोणत्याही संस्कृतीमध्ये स्री – सौंदर्याचे पोवाडे हे केवळ त्या स्रीच्या सुंदर मुखवट्यावरून गायले जात नाहीत तर त्या स्रीच्या सु – आरोग्ययुक्त शरीरयष्ठिचा त्यात संबंध असतो .  २ . स्रीचे सौंदर्य – बारीक कंबर , सुरईदार मान , गोलाकार … Read more

en_USEnglish